Βασιλείου, Βιργώ. Τρίκερι : σχέδια 1948-1953

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
  1. Εικαστικές τέχνες
  1. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. W0205
  1. Στο έργο «Τρίκερι : σχέδια 1948-1953» η Βίργω Βασιλείου παρουσιάζει σχέδια με μολύβι που είχε δημιουργήσει στο νησί Τρίκερι, κατά την περίοδο 1948-1953, όπου έζησε ως πολιτική εξόριστος.

 5. Original: . - Rules: RDA