Τρίκερι : σχέδια 1948-1953 - Αθήνα: Θεμέλιο, 1998.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
    1. Αθήνα
    1. Θεμέλιο
  3. 1998