1946-1949 : έννοια και χαρακτήρας μιας ελληνικής τραγωδίας - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κουκούτσης, Βασίλης Ν.
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1999
 4. 110 σελίδες 20 εκατοστά
 5. 960-7826-33-7
 6. Προλεγόμενα Ιωάννης Ν. Αντωνακέας
 7. Έκδοση με την αιγίδα της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών Αττικής
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-2594-XPOB
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΚΟΥ
 8. 938.774 ΚΟΥ
 9. W0207-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA