25000 νεκροί και τραυματίες του Γράμμου σου φωνάζουν από τα κρεβάτια του πόνου, σου φωνάζουν από τους τάφους : στρατιώτη εθνοφρουρίτη, για ποιόν πολεμάς; που πας; - Ανατύπωση. - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ανατύπωση
    1. Χωρίς τόπο
    1. Χωρίς όνομα
  4. Οκτώβριος 1948
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ