Ένα γράμμα προς τον απόδημον Έλληνα - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

 1. Έκδοση
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. 1949
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.E63 1949
 3. DF849.E63 1949
 4. W0214-01
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA