Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως». Ένα γράμμα προς τον απόδημον Έλληνα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. W0214
  1. Το φυλλάδιο «Ένα γράμμα προς τον απόδημον Έλληνα» κυκλοφόρησε το 1949 από τις εκδόσεις του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως» στα πλαίσια της προπαγάνδας των εθνικοφρόνων προς τους Έλληνες του εξωτερικού.

 5. Original: . - Rules: RDA