Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)

 1. Πρόσωπο
 2. 04 Νοεμβρίου 1903
 3. 24 Σεπτεμβρίου 1977
 4. Ιεράπετρα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Πανεπιστημιακός - Νομικός
 8. Δημιουργοί έργων δράσης [Λόγοι, υπομνήματα, εισηγήσεις κ.ά.]
 9. Υπουργός Ελληνικής κυβέρνησης
 10. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 11. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
 12. Εθνικόφρονες ακαδημαϊκοί
 13. Άνδρας
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  2. Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (ΧΕΕ)
  1. Κυβέρνηση 1961 (Σεπτεμβρίου) Κωνσταντίνου Δόβα [Υπηρεσιακή]
  1. Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης και σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπληρώνοντας τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου, του οποίου έγινε διδάκτορας. Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία εκλεγόμενος το 1933 υφηγητής εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Το 1939 εκλέχθηκε έκτακτος καθηγητής και το 1942 τακτικός, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1968, οπότε και απεχώρησε με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή. Κατά την περίοδο 1951-1952 διετέλεσε κοσμήτορας της νομικής σχολής.

   Την περίοδο μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήταν αρχηγικό[4] μέλος οργάνωσης χριστιανικού προσανατολισμού "Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων", μαζί με τον Γεώργιο Ράμμο, τον γαμπρό του Αρίστο Ασπιώτη και τον Θεόδωρο Μερτικόπουλο.[5] Είχε καλές σχέσεις με την βασιλική οικογένεια.[6]

   Wikipedia
  1. 348835 ⟶ Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)
  1. Q12873328 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0000 6185 9063 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 89447677 (Personal) ⟶ Tsirintanēs, Alexandros N. (1903-1977)
 14. Original: AltSol Company. - Rules: RDA