Για μια καινούργια Ελλάδα - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εκκλησιαστικές διαστάσεις
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  2. Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν. (1903-1977)
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1950