Ο εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 και η διαμόρφωση της ελληνικής βιβλιογραφικής παραγωγής από το 1945 μέχρι το 2016

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπράττης, Παντελής Α. (1966-)
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Βιβλιογραφία
  1. W0220
  1. Περίληψη

   Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις ελληνικές εκδόσεις αυτοτελών έργων που αναφέρονται στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 και έχουν κυκλοφορήσει από το 1945 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2016. Στο πρώτο μέρος της παρουσιάζει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε να εντοπιστούν τα έργα που εντάχθηκαν στην παρούσα βιβλιογραφία. Στη συνέχεια ασχολείται με τα έργα αυτά με βάση ορισμένες ταξινομήσεις του υλικού που σχετίζονται με τη μορφή και την τυπολογία, τους εκδότες, τους τόπους έκδοσης, τις πολιτικές θέσεις και τη χρονολογική κάλυψη των έργων. Ακολουθεί μια παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των έργων με βάση τις χρονικές περιόδους έκδοσής τους. Τέλος, δίνονται στοιχεία για τους δημιουργούς των έργων που είχαν βιωματικές εμπειρίες από τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (π.χ. πολιτική θέση, βαθμός συμμετοχής στον εμφύλιο, γυναίκες κλπ.).

   Λέξεις – κλειδιά

   Ιστοριογραφία, Μεθοδολογία, Τυπολογία, Βιβλιογραφία, Συγγραφείς βιωματικών έργων, Προσωπικές αφηγήσεις, Εκδότες, Εθνικοφροσύνη, Αριστερά

  1. Πάνδημος Βιβλιοθήκης Παντείου Πανεπιστημίου
 5. Original: . - Rules: RDA