Έρανος Βασιλέως "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" : απολογισμός έργου 1950-1954 - Αθήνα: Χωρίς όνομα, [1955].

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
    1. Αθήνα
    1. Χωρίς όνομα
  3. [1955]