Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων

 1. Οργανισμός
 2. 26 Νοεμβρίου 1949
 3. Φορείς κοινωνικής πρόνοιας
 4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Οι Φίλοι του Χωριού
  1. Παύλος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1901-1964)
  1. Ο Έρανος Βασιλέως «Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" ιδρύθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1949 από τον βασιλιά Παύλο με σκοπό την ανοικοδόμηση των πληγέντων από τον εμφύλιο περιοχών της χώρας. Μέχρι το 1954 είχαν κατασκευαστεί από τον Έρανο 460 σχολεία, 27 εκκλησίες και 126 συγκροτήματα κατοικιών.

    (Πηγές: Στρατής Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων : αντικομμουνιστικός λόγος και πρακτικές», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, Δ’ τόμος, σελίδες 24-27)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων [Συγγραφέας]. Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως
  2. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων [Συγγραφέας]. Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως : απολογισμός του έργου δεκαετίας