Έρανος Βασιλέως "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων": απολογισμός έργου 1950-1954

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1955
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
  1. W0226
 5. Original: . - Rules: RDA