Φανέλλα του Στρατιώτου. Η Φανέλλα του Στρατιώτου : απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1956-1960

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φανέλλα του Στρατιώτου
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1961
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  1. W0231
 5. Original: . - Rules: RDA