Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ ΕΤΟ). Ημερολόγιο Β'. Τάγματος Μακρονήσου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ ΕΤΟ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Ημερολόγια
  2. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  3. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0255
  1. Ημερολόγιο του Β΄Τάγματος Μακρονήσου για τη χρονιά 1950. Στο ημερολόγιο δημοσιεύονται φωτογραφίες καθώς και αποφθέγματα  πολιτικών και άλλων δημοσίων προσώπων για τη Μακρόνησο. Στο πρωτοσέλιδο του ημερολογίου υπάρχει χφ. αφιέρωση του Γεωργίου Τζανετάτου, ταγματάρχη-διοικητή του Β΄ΕΤΟ : "Ο διοικητής, οι αξιωματικοί και οι οπλίται του Β' Ειδικού Τάγματος Οπλιτών Μακρονήσου εύχονται εις την εφημερίδα "Εθνική Δράσιν" Λευκάδος, όπως το νέον έτος 1950, μετά την περιφανή νίκην των όπλων μας, οδηγήση εις την πλήρην δικαίωσιν των εθνικών μας πόθων και την δημιουργίαν ισχυράς και ευημερούσης πατρίδος. Σ.Τ.Γ. 902 Β'  τη 1/1/1950".

   Μακρόνησος : Ψηφιακό Μουσείο
  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από "Μακρόνησος : Ψηφιακό Μουσείο"
 5. Original: . - Rules: RDA