Μακρόνησος : φωτογραφική έκθεσις : Ζάππειον Απρίλιος 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). ΒΧΙ Διεύθυνση
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0093
  1. Πρόκειται για φυλλάδιο που κυκλοφόρησε για τη φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε η ΒΧΙ Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείο Στρατού, που είχε την ευθύνη της λειτουργίας των στρατοπέδων συγκέντρωσης της Μακρονήσου, και είχε ως θέμα τα «επιτεύγματα της αναμόρφωσης των αριστερών στρατιωτών» στο νησί. Η έκθεση είχε εγκαινιαστεί από το βασιλικό ζεύγος στις 14 Απριλίου 1949, παρουσία πλήθους επισήμων και κοινού.

  1. Ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA