Να γιατί σας πολεμώ : ο κομμουνισμός είναι εχθρός του ανθρώπου - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Καραμούζης, Γιάννης
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1949
 4. 112 σελίδες 22 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΟΚΕ-3036-K
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF901.P45K37 1949
 5. DF901.P45K37 1949
 6. W0084-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA