Καραμούζης, Γιάννης. Να γιατί σας πολεμώ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καραμούζης, Γιάννης
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μπούλκες (Σερβία)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  3. Μπούλκες. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. W0084
  1. Το έργο του Γ. Καραμούζη «Να! Γιατί σας πολεμώ» ολοκληρώθηκε λίγες μέρες μετά το οριστικό τέλος του εμφυλίου, στις 19 Σεπτέμβρη του 1949. Σε αυτό ένα από τα σημαντικά αντιστασιακά στελέχη του ΕΑΜ Μεσσηνίας και με συμμετοχή στα γεγονότα που ακολούθησαν τη μάχη του Μελιγαλά περιγράφει την προσωπική του δράση από τη Συμφωνία της Βάρκιζας μέχρι και τη σύλληψή του λίγους μήνες νωρίτερα, την Άνοιξη του 1949, ως στέλεχος του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου (ΔΣΠ). Στο έργο ο Καραμούζης αποκηρύσσει το κομμουνιστικό του παρελθόν και περιγράφει τα γεγονότα «ως εχθρός» και πολέμιος του κομμουνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί ως ένας από τους πιο συγκροτημένους εκπροσώπους της δημόσιας εθνικόφρονος ιστοριογραφίας.

 5. Original: . - Rules: RDA