Να γιατί σας πολεμώ : ο κομμουνισμός είναι εχθρός του ανθρώπου - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Καραμούζης, Γιάννης
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1949