Το φαινόμενο Μακρόνησος : ένα πρωτόγνωρο εγκληματικό πείραμα - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)
    1. Αθήνα
    1. Ελληνικά Γράμματα
  3. 1998