Αβδούλος, Σταύρος Αντ. Το φαινόμενο Μακρόνησος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αβδούλος, Σταύρος Αντ. (1917-2013)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Μακρόνησος
  2. Άγιος Ευστράτιος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Άγιος Ευστράτιος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης εξορίστων
  1. W0263
  1. Ο Σταύρος Αβδούλος στο έργο του «Το φαινόμενο Μακρόνησος» περιγράφει αναλυτικά τις προσωπικές του εμπειρίες από τη διαμονή του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Μακρονήσου, από τον Μάρτιο του 1948 έως και τον Ιούλιο του 1950. Στο έργο παρουσιάζει επίσης πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του στρατοπέδου εξόριστων στον Άη Στράτη, όπου ο συγγραφέας έζησε για δύο χρόνια (1950-1952).

 5. Original: . - Rules: RDA