Ικαρία. Τόπος εξορίας

 1. Οργανισμός
 2. 1945
 3. 1949
 4. Ικαρία
 5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 6. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Σφαλτός, Βασίλης Θ. (1921-)
  2. Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)
  3. Κασιμάτης, Στέλιος (1920-1992)
  4. Νικηφορίδης, Νίκος (1929-1951)
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA