Ενθύμιον εξορίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασιμάτης, Μανόλης (1958-)
  1. Κασιμάτης, Στέλιος (1920-1992)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2002
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ικαρία
  1. Φωτογραφικές διαστάσεις
  2. Φωτογραφικά λευκώματα
  3. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  4. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Ικαρία. Τόπος εξορίας
  1. W0669
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA