Πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1945.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1945