Πώς θα γίνη ο τρίτος γύρος - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1945.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Πασσάς, Ιωάννης Δ. (1899-1987)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1945