Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο : ανακρίβειαι - πλάναι - ψευδολογίαι - παρανομίαι - υπηρεσιακαί προστριβαί - παρασκηνιακαί ενέργειαι - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1961.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Τσιγγούνης, Αλέξανδρος Π. (1893-1984)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1961