Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)

 1. Οργανισμός
 2. 1887
 3. Αθήνα
 4. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
  1. 1887

   Νομοθετείται, για πρώτη φορά, από το ελληνικό κράτος και συγκροτείται το «Τμήμα Στατιστικής Στρατιωτικών Πληροφοριών και Τοπογραφίας» της Διεύθυνσης Επιτελικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των Στρατιωτικών (ΦΕΚ 274, Μέρος Πρώτο/2–10–1887), στις αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται τα εξής:

   «Η συλλογή συγγραφών και υπομνημάτων αφορώντων εις την στρατιωτικήν γεωγραφίαν και ιστορίαν των εθνών, ιδία δε του Ελληνικού και του Τουρκικού, και σύνταξις της στρατιωτικής ιστορίας του τόπου»

   (Άρθρο 1, παρ. 9)

   1910

   Συστήνεται, για πρώτη φορά, γραφείο με τίτλο «Ιστορικά Αρχεία», που υπάγεται στο Β΄ Τμήμα (Πληροφοριών–Εκπαίδευσης) της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών.

   1971

   Η «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» αναδιοργανώνεται εκ νέου, με αλλαγές του οργανογράμματος, της σύνθεσης, του προσωπικού και της υπαγωγής της. Έκτοτε ακολουθούν διάφορες αναδιοργανώσεις και τροποποιήσεις του Πίνακα Οργάνωσης Υλικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του οποίου αποτελεί οργανική Διεύθυνση, με υπαγωγή στον Α΄Υ/ΓΕΣ, και παίρνει τη σημερινή της μορφή.

   Από την επίσημη ιστοσελίδα τις ΔΙΣ
  1. 706956 ⟶ Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών - Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού
  1. 148991497 (Corporate) ⟶ Greece. Stratos. Dieuthynsē Historias
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA