Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά & Εθνικοφροσύνη

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται πρόσωπα, έλληνες και αλλοδαποί, ενήλικες ή ανήλικοι, που κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949, είτε οικιοθελώς είτε αναγκαστικά, αναμείχθηκαν και με τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις του εμφυλίου. Αναφερόμαστε για παράδειγμα σε ένα πρόσωπο που ενώ ήταν στρατιώτης του Εθνικού Στρατού εντάχθηκε στις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ή και το αντίθετο.

  4. Original: . - Rules: RDA