Σταυρόπουλος, Νίκος Χ.

  1. Πρόσωπο
  2. Βαμβακού (Λακωνία)
  3. Έλληνας