Σταυρόπουλος, Νίκος Χ.

 1. Πρόσωπο
 2. Βαμβακού (Λακωνία)
 3. Λακωνία (Νομός)
 4. Έλληνας
 5. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
 7. Παιδιά - έφηβοι την περίοδο του εμφυλίου
 8. Άνδρας
  1. 346328 ⟶ Σταυρόπουλος, Νίκος Χ.
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA