Τσαλδάρης, Κωνσταντίνος (1884-1970)

 1. Πρόσωπο
 2. 1884
 3. 15 Νοεμβρίου 1970
 4. Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  2. Κυβέρνηση 1948 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  3. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  4. Κυβέρνηση 1950 (Σεπτεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  5. Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  1. Λαϊκόν κόμμα
  2. Δημοκρατική Ένωσις
  1. Λαϊκόν κόμμα
  1. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  2. Κυβέρνηση 1946 (Οκτωβρίου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  3. Κυβέρνηση 1947 (Αυγούστου) Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
  1. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  2. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]
  3. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη