Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. Απάντηση στην Πυραμίδα 67

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1996
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αλληλογραφία
  1. Αποστολίδη, Νίκη (1888-1977)
  1. W0300
  1. O Ρένος Αποστολίδης έγραψε την «Απάντηση στην Πυραμίδα 67» το 1996. Στο έργο αυτό περιέχονται τα γράμματα που του έστελνε η μάνα του Νίκη Αποστολίδη όσο αυτός ήταν φαντάρος στον εμφύλιο με τον Εθνικό Στρατό, από τον Ιούνη του 1947 μέχρι και τον Δεκέμβρη του 1949. Στα γράμματα περιλαμβάνονται σχόλια του Ρ. Αποστολίδη είτε της εποχής του εμφυλίου είτε νεώτερα. Το έργο περιέχει και το «Χρονικό της Μάνας» όπου η μητέρα του Νίκη Αποστολίδου περιγράφει τη δράση της ως δασκάλα στην Αλβανία κατά την 1η δεκαετία του 20ου αιώνα.

 5. Original: . - Rules: RDA