Απάντηση στην Πυραμίδα 67 του Ρένου : γράμματα της Νίκης Αποστολίδη στο γιο της το Ρένο με απαντήσεις του ανάμεσα στις γραμμές τους και τρία διηγήματα του από τον Εμφύλιο. - 1η έκδοση. - Αθήνα: Γκοβόστης, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αλληλογραφία
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Γκοβόστης
 4. 1996