Απάντηση στην Πυραμίδα 67 : γράμματα της Νίκης Αποστολίδη στο γιο της το Ρένο με απαντήσεις του ανάμεσα στις γραμμές τους : αντιμυθιστορία. Η δίνη - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2014.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αλληλογραφία
  1. Αποστολίδης, Ρένος Ηρ. (1924-2004)
  1. Αποστολίδης, Ήρκος Ρ.
  2. Αποστολίδης, Στάντης Ρ.
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2014
 4. 494 σελίδες φωτογραφίες, χάρτες ; 21 εκατοστά
 5. Άπαντα Ρένου Ηρ. Αποστολίδη ΙΙΙ : Ο εμφύλιος μέσα μας ; 3.
 6. 978-960-05-1617-3
 7. Ευρετήριο: σελίδες [461]-488
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)889.602 ΑΠΟ
  1. Απάντηση στην "Πυραμίδα 67" Αποσταγμένη απ' τα 498 σωζόμενα γράμματα της μάνας του Ρένου στο στρατιώτη γιο της (μαζί και με τις σημειώσεις του ίδιου του Ρένου ανάμεσα στις γραμμές τους) αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία πώς νοιώθαν οι άνθρωποι των μετόπισθεν, μα και μια δεύτερη ανάγνωση, στην ουσία, του σημαντικώτερου βιβλίου του Εμφυλίου απ' τον ίδιο το συγγραφέα του, με ταυτόχρονη επαναξιολόγηση πλείστων προσδιοριστικών γεγονότων, που απέκτησαν για κείνον όλως άλλη σημασία στα χρόνια που πέρασαν. Φλογερή ποίηση καρδιάς, άμεσα εκφραζόμενη στην πιο κοντινή της καρδιά που κινδυνεύει θανάσιμα, στο παιδί της, μιλάει ολόισα στις καρδιές και των πιο απλών, και των αγραμμάτων.

 8. 938.774 ΑΠΟ
 9. W0300-02
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA