Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή - Αθήνα: Πυρσός, 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Αλβανική εμπλοκή
  4. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  5. Βουλγαρική εμπλοκή
  1. Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών
  1. Αθήνα
  1. Πυρσός
 3. 1947