Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή - Αθήνα: Πυρσός, 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  3. Αλβανική εμπλοκή
  4. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  5. Βουλγαρική εμπλοκή
  1. Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών
  1. Αθήνα
  1. Πυρσός
 3. 1947
 4. 176 σελίδες φωτογραφίες, χάρτες ; 25 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)1471-1
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-1421-K
 5. DF 787 .B28E636 1947
 6. 938.774 ΕΝΑ
 7. W0304-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA