Το ελληνικό πρόβλημα στον ΟΕΕ : λόγοι στην IVη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ - Οχτώβρης 1949 - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα", 1950.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Vyshinsky, Andrey Yanuaryevich (1883-1954)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"
 3. 1950
 4. 72 σελίδες φωτογραφία
 5. Μικρή Πολιτική Βιβλιοθήκη : Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα" ; 2.
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)8528-1
 6. W0307-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA