23+ παθιασμένα ψέματα για τον ένοπλο λαϊκό αγώνα 1941-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-) [Συγγραφέας]. Εμφύλια πάθη
  2. Εμφύλια πάθη
  1. W0316
 5. Original: . - Rules: RDA