Προσφυγή και υπόμνημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)
  2. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1948
 4. 24 σελίδες 12ο σχήμα
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)8966-1
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA