Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ). Προσφυγή και υπόμνημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)
  2. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. Σεπτέμβριος 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Το ελληνικό ζήτημα στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Φθινόπωρο 1948)
  1. W0320-01
  1. Στο έργο «Προσφυγή και υπόμνημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ» παρουσιάζονται τα κείμενα της προσφυγής που κατέθεσε η ΠΔΚ  στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Third session of the United Nations General Assembly) που έγινε στο Παρίσι το Φθινόπωρο του 1948. Στην αρχή του  έργου υπάρχει δισέλιδη επιστολή του προέδρου της ΠΔΚ Μάρκου Βαφειάδη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ακολουθεί η κύρια επιστολή προς τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης που φέρει επίσης την υπογραφή του Βαφειάδη. Το φυλλάδιο αυτό εκτυπώθηκε στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας. Η μετάφραση της προσφυγής και του υπομνήματος της ΠΔΚ στα γαλλικά περιέχεται στην έκδοση «Livre bleu».

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 157, λήμμα 64).

  1. Ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Ψηφιακό αρχείο από τα ΑΣΚΙ