Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ). Réponse au rapport de la Commission spéciale de l'ONU pour les Balkans

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)
  2. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1948
 4. Γαλλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United Nations. Special Committee on the Balkans (UNSCOB)
  2. Το ελληνικό ζήτημα στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Φθινόπωρο 1948)
  1. W0323
  1. Στο έργο «Réponse au rapport de la Commission spéciale de l'ONU pour les Balkans» περιέχεται η απάντηση της Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ) στην έκθεση της Ειδικής Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια (UNSCOB) που η τελευταία είχε υποβάλλει στα πλαίσια της συζήτησης του ελληνικού ζητήματος στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Third session of the United Nations General Assembly) που πραγματοποιήθηκε στο Φθινόπωρο του 1948 στο Παρίσι. Με την απάντηση αυτή, που φέρνει την υπογραφή του Μάρκου Βαφειάδη, η ΠΔΚ κατηγορεί την Ειδική Επιτροπή για μεροληπτική πολιτική υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων της Ελλάδας αναφέρονταν μια σειρά από επιχειρήματα που αμφισβητούν το περιεχόμενο της έκθεσής της.

  1. Πρόσβαση σε ψηφιακό αντίτυπο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ