Το ελληνικό ζήτημα στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Φθινόπωρο 1948)

 1. Γεγονός
 2. Διπλωματικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 21 Σεπτεμβρίου 1948
 4. 27 Νοεμβρίου 1948
 5. Παρίσι
 6. United Nations. General Assembly (UNGA) - Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πιπινέλης, Παναγιώτης (1899-1970) - Τσαλδάρης, Κωνσταντίνος (1884-1970) - Vyshinsky, Andrey Yanuaryevich (1883-1954)
 7. Ελληνική
  1. Η 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Third session of the United Nations General Assembly) ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1948 στο Παρίσι. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσαλδάρης. Στην αρχή της συνέλευσης απορρίφθηκε αίτημα της Σοβιετικής Ένωσης για διαγραφή της συζήτησης του ελληνικού ζητήματος από το σώμα. Στις 24 Σεπτεμβρίου, η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ) κατέθεσε υπόμνημα και προσφυγή  στον ΟΗΕ ζητώντας την καταδίκη και τον τερματισμό της αμερικανικής επέμβασης στην Ελλάδα. Με το υπόμνημα κατηγορούσε την  Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια (UNSCOB) για μεροληπτικές ενέργειες υπέρ των κυβερνητικών δυνάμεων και ζητούσε την ακρόαση της ΠΔΚ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

   Η συζήτηση επί της ουσίας του ελληνικού ζητήματος ξεκίνησε στην Πολιτική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25 Οκτωβρίου του 1948 και στηρίχθηκε στην έκθεση που είχε υποβάλει η UNSCOB. Η Γιουγκοσλαβία ζήτησε την πρόσκληση αντιπροσώπων της ΠΔΚ στη συνέλευση κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δυτικών δυνάμεων και του έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών Π. Πιπινέλη και που τελικά απορρίφθηκε.  Η Πολιτική Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 11 Νοεμβρίου του 1949 με τη ψήφιση, κατά πλειοψηφία, σχεδίου απόφασης,  με το οποίο θεωρούσε ότι οι ενέργειες της  Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας συνιστούσαν απειλή για την πολιτική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ήταν ασυμβίβαστες με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Πρότειναν στις τρεις χώρες τη συνεργασία με την Ελλάδα και με την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια (UNSCOB) για την ειρηνική διευθέτηση των συνοριακών διενέξεων, ενώ ζητούσαν την επιστροφή των παιδιών που βρίσκονταν στις Ανατολικές χώρες σε περίπτωση που τα ίδια τα παιδιά ή οι συγγενείς τους υπέβαλλαν σχετικό αίτημα. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν στις 27 Νοέμβρη του 1948 από τη Γενική Συνέλευση με 47 ψήφους υπέρ και 6 κατά.

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA