Κύρου, Αχιλλέας Α. (1898-1950)

  1. Πρόσωπο
  2. 1898
  3. 13 Οκτωβρίου 1950
  4. Αθήνα
  5. Παρίσι
  6. Έλληνας