Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα = La femme Grecque au combat - Χωρίς τόπο: Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ), 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Γυναίκες της Αριστεράς
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 3. 1948
 4. 55 σελίδες φωτογραφίες ; 27 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)ΔΣΕ 08946
 5. DF849.G96 1948
 6. 938.764 ΠΑΝ
 7. W0327-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA