Οι μαχήτριες του Γράμμου στον αγώνα για λευτεριά - ανεξαρτησία - ειρήνη - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1949.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χωρίς τόπο
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1949
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ