Οι μαχήτριες του Γράμμου στον αγώνα για λευτεριά - ανεξαρτησία - ειρήνη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Βιογραφίες
  2. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0331
  1. Το έργο «Οι μαχήτριες του Γράμμου στον αγώνα για λευτεριά - ανεξαρτησία - ειρήνη» εκδόθηκε από τον εκδοτικό μηχανισμό του ΚΚΕ στις ανατολικές χώρες χωρίς να υπάρχει αναφορά συγγραφικής υπευθυνότητας και εκδότη. Η έκδοση έγινε λίγο πριν την πτώση του Γράμμου, τον Αύγουστο του 1949 και στο εξώφυλλο πάνω από τον τίτλο υπάρχει η ένδειξη «Λέφτερος Γράμμος». Το έργο περιέχει κυρίως βιογραφικά σημειώματα μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ).


   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 190, λήμμα 244)

  1. Πλήρης πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ