Εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 - Αθήνα: Γραμμή, 1979-1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βλαντάς, Δημήτρης (1908-1985)
  1. Αθήνα
  1. Γραμμή
 3. 1979-1981