Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης. Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης (1915-1979)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1977
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0339
  1. Ο Γιώργης Βοντίτσος-Γούσιας, κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΔΣΕ την περίοδο του εμφυλίου, ολοκλήρωσε τη συγγραφή του έργου  «Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς» το 1977 αν και το μεγαλύτερο μέρος του έργου είχε γραφτεί την περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς στις ανατολικές χώρες. Στο δίτομο αυτό έργο ο Γούσιας περιγράφει τις εμπειρίες του καθ’ όλη του την πορεία στο ΚΚΕ από το 1929 και μέχρι τη δεκαετία του 1960, όπου διαγραμμένος από το κόμμα έζησε ως εξόριστος στα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας.

 5. Original: . - Rules: RDA