Μπαρτζιώτας, Βασίλης Γ. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπαρτζιώτας, Βασίλης Γ. (1909-1994)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1981
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0337
  1. Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας, κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΔΣΕ την περίοδο του εμφυλίου, έγραψε το έργο του «Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας» το 1981. Το έργο αυτό ήταν μια προσπάθεια του Μπαρτζιώτα να απαντήσει σε απομνημονεύματα και συνεντεύξεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας μετά τη μεταπολίτευση από άλλα κορυφαία στελέχη του ΔΣΕ, όπως ο Μάρκος Βαφειάδης, ο Δημήτρης Βλαντάς και ο Γιώργης Γούσιας, με τα οποία ασκούνταν κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ για τα λάθη της που οδήγησαν στην ήττα του εμφυλίου. Η έκδοση του έργου από τη «Σύγχρονη Εποχή» περιείχε συμπληρωματικά τα άρθρα που είχε γράψει ο Μπαρτζιώτας για το περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» το 1948 και 1949 καθώς και αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ πάνω σε στρατιωτικοπολεμικά ζητήματα του ΔΣΕ και άλλα κομματικά ντοκουμέντα.

 5. Original: . - Rules: RDA