Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς - Αθήνα: Να υπηρετούμε το λαό, 1977.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης (1915-1979)
  1. Αθήνα
  1. Να υπηρετούμε το λαό
 3. 1977
 4. 2 τόμοι (554, 318 σελίδες) φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
  1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης324.249 507 5 ΒΟΝ
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.8/4
 5. 320.53209495 ΒΟΝ
 6. W0339-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA