Απ' τα βουνά στα κάτεργα : μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1983.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1983