Σούφλας, Κοσμάς Ν. Απ' τα βουνά στα κάτεργα : μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σούφλας, Κοσμάς Ν. (1920-2007)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1983
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Στερεά Ελλάδα
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0341
  1. Ο Κοσμάς Σούφλας στο έργο του «Απ' τα βουνά στα κάτεργα : μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό» καταθέτει τις μνήμες του από τη συμμετοχή του στον εμφύλιο (1947-1949), μέσα από τις τάξεις του ΔΣΕ, και τις μαρτυρίες του από τις συνθήκες κράτησής του σε διάφορες φυλακές της Ελλάδας και κυρίως τις Φυλακές της Κέρκυρας (1950-1960). Ο Σούφλας είχε ξεκινήσει τη συγγραφή του έργου από το 1953, ενώ βρίσκονταν στις φυλακές.

 5. Original: . - Rules: RDA